primjena

GraĐevinarstvO

Proizvodnja - organskih i vodenih sistema za završnu obradu interijera i eksterijera, mineralnih i plastičnih žbuka, betonskih prefabrikata i podova, ciglarskih proizvoda i dr.
Zaštita - betonskih fasada, interijera, podova, krovova i krovnih konstrukcija i dr.
Dekoracija - betonskih, ciglarskih proizvoda, podova, fasada, interijera.

FERROX PIGMENTI
MINERALNI PODOVI
CIGLASTI PROIZVODI
MINERALNE I PLASTIČNE ŽBUKE
INTERIJERI
EXTERIJERI
KROVOVI I KROVNE KONSTRUKCIJE

drvO

-pigmenti u PROIZVODNJI
   Temeljnih i pokrivnih boja i lakova u organskim i vodenim sistemima za zaštitu i dekoraciju. Transparentnih i semitransparentnih boja i lazura za dekoraciju i zastitu.
-pigmenti za ZAŠTITU
   Štite drvenu masu od štetnog djelovanja atmosferlija i UV-zračenja.
-pigmenti za DEKORACIJU
   Puni osnovni tonovi (oker, smeđi, crveni i crni) i druge kombinacije mješanjem pigmenata, kao i mješanjem sa anorganskim i organskim pigmentima. Neograničena pačeta transparentnih nijansi dobijena mješanjem pigmenata sa anorganskom i organskim pigmentima.

plastika

-pigmenti u PROIZVODNJI
   Boje i lakovi za plastiku, bojenje plastike u masi suhim pigmentima, izrada matičnih smjesa.
-pigmenti za ZAŠTITU
   Štiti plastiku i plastične prerađevine od utjecaja atmosferlija i UV-zračenja.
-pigmenti za DEKORACIJU
   Puni osnovni tonovi (oker, smeđi, crveni i crni) i druge nijanse, mješanjem pigmentima, kao i mješanjem s drugim pigmentima.


 

Antikorozija

PROIZVODNJA
Temeljnih boja na bazi
:
-alikdnih smola opće i posebne namjene
-polueretanskih veziva
-epoksi reaktivnih smola i epoksi estera
-polimernih hidrofobnih smola
-polimernih vodenih disperzija i dr.
Lak boja na bazi navedenih veziva i veziva posebno namjenjene za pokrivne premaze kao:
-alifatski poliuretani
-nitrocelulozni sjajni lakovi (pigmentitrani)
-klorkaučuk, ciklizirani i modificirani kaučuk
-i druga veziva
DEKORACIJA
Pokrivnim lak bojam s:
-punim tonovima:crveni, smeđi i mješanjem istih
-mnogim tonovima postignutim s drugim pigmentima
ZAŠTITA
Čeličnih i limenih konstrukcija,transportnih sredstava (teretnih vozila , kontejnera i sl.) brodova, rezervoara željeznica i dr.

Keramika

PROIZVODNJA
Keramičkih pigmenata, kao što su "bojitelji":
-aluminati (oker-žuto)
-kromiti (smeđe, mro-crveno)
-feriti (plavo-crveno)
Glazure različitih tipova kao:
-majolika
-"aventurin" (tamnosmeđa)
-"bijela kava" (neolovna cirkun zamućena)
-"engoba" (mrke crne, narandžaste i dr.)
Obojena glina i drugih specifičnih sastava i izgleda.
DEKORACIJA
Pored ukrasa koje daju navedeni proizvodi, pogodnim tehnološkim uvjetima mogu se dobiti:
-sivo plavi do tamno sivi tonovi
-mat površine
-zeleno,žuto-crveno-smeđi do zeleno-smeđi tonovi.

koža

-pigmenti u PROIZVODNJI
   Pokrivnih boja (za doradu kože) u vodenim (kazeinske, poliuretanske,akrilatne i dr.) i hidrofobnim sistemima (poliuretanske, nitrocelulozne i dr.)
-pigmenti za ZAŠTITU
   Štite kožu i kožne prerađevine od uticaja UV-zračenja
-pigmenti za DEKORACIJU
   Puni osnovni tonovi (oker, smeđi, crveni i crni) i druge nijanse, mješanjem s drugim pigmentima.