poČetna

Koristeći bogata iskustva u rudarstvu,geologiji,metalurgiji,zaštiti i dekorativnoj upotrebi željeznih oksida tipa "brand",sirovine za PRIRODNE željezne okside - pigmente,izgrađena je tvornica "FERROX" u Prijedoru.
Fizikalnim operacijama i termičkim tretmanom, u modernom postrojenju, pigmenta sirovine limonitične forme (gaetit,lepidokrit) se oslobađa pratećih minerala,vlage i vezane vode.
Potpuni učinak izabrane tehnologije se vidi u kvalitetnom porastu hemijskih,pigmentsko-tehničkih i optičkih karakteristika proizvedenih PRIRODNIH željeznih oksida - pigmenata FERROX.

...................................................................................................................................................................................

 

Aktuelnosti

materijal: