Kontakt

adresa

TVORNICA PRIRODNIH ŽELJEZNIH OKSIDA-PIGMENATA

"FERROX" PRIJEDOR

TELEFON/FAX

052 213 003

052 233 656

e.mail:

[email protected]

 

mapa